แบบสอบถามOnline http://nirut.siam2web.com/

แบบสอบถาม

เรื่อง: “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยของผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

 

 โปรดคลิก >> ตอบแบบสอบถาม Online

 

ขอบคุณมากครับ

นิรุต  ศิริไทย

นักศึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โทร.081-8427143

               

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 3,129 Today: 5 PageView/Month: 9

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...